Skogenreklame.no er ikke lenger tilgjengelig på denne adressen. Besøk tada.no for oppdatert informasjon.

 

Maskinlæring og kunstig intelligens i fremtidens markedsføring

Det forventes at mange bransjer vil revolusjoneres av kunstig intelligens og maskinlæring i det som mange mener vil være en ny industriell revolusjon. Markedsføring er en bransje som kan dra spesielt nytte av en slik endring, da man kan utvikle budskap og kampanjer som er langt mer effektive for å treffe den aktuelle målgruppen.

Vellykket markedsføring trenger datapunkter

Flere og bedre datapunkter vil være essensielt i fremtidens markedsføring, og når vi har disse datapunktene kan vi i større grad benytte oss av kunstig intelligens for å designe bedre og mer effektive budskap. Etter hvert som markedsføring i sosiale medier vil ta en større del av hverdagen i markedsføring, vil disse datapunktene være lettere tilgjengelig da vi kan få disse fra de ulike nettverkene. Vi har allerede mye bedre muligheter til å treffe riktig målgruppe en før ved hjelp av de sosiale medienes algoritmer. Det er derfor åpenbart at vi er nødt til å ha et større datagrunnlag enn tidligere for å lykkes med markedsføring i fremtiden.

Vil robotene erstatte kreative hoder?

Mange frykter at roboter og kunstig intelligens vil erstatte arbeidere i mange bransjer. Det er forståelig at dette er en frykt for mange, og i visse bransjer er dette noe som kommer til å skje. Men vi må huske på at vi i første rekke må utvikle disse maskinene og algoritmene slik at de kan utføre de jobbene vi vil at de skal gjøre. I tillegg vil det være vanskelig å automatisere kreativt arbeid da det krever et tenkende hode!